Ruční nářadí Honiton

Honiton H1111Honiton H1111

Sada 11ks hlavic 1/4", Honiton H1111

214

Skladem

Honiton H1133Honiton H1133

Sada hlavic Honiton H1133, 1/4" 33dílů

820

Skladem

Honiton H6021Honiton H6021

Sada hlavic Honiton H6021, 3/4" 21dílů

4190

Skladem

Honiton H4056Honiton H4056

Sada hlavic Honiton H4056, 1/4"-1/2" 94 dílů

1890

Skladem

Honiton H1914Honiton H1914

Hlavice zástrčná TRX E14, L 38mm, 1/2"

41

Skladem

Honiton H1916Honiton H1916

Hlavice zástrčná TRX E16, L 38mm, 1/2"

41

Skladem

Honiton H1910Honiton H1910

Hlavice zástrčná TRX E10, L 38mm, 1/2"

41

Skladem

Honiton H1912Honiton H1912

Hlavice zástrčná TRX E12, L 38mm, 1/2"

41

Skladem

Honiton H1911Honiton H1911

Hlavice zástrčná TRX E11, L 38mm, 1/2"

41

Skladem

Honiton H1918Honiton H1918

Hlavice zástrčná TRX E18, L 38mm, 1/2"

44

Skladem

Honiton H1920Honiton H1920

Hlavice zástrčná TRX E20, L 38mm, 1/2"

47

Skladem

Honiton H1922Honiton H1922

Hlavice zástrčná TRX E22, L 38mm, 1/2"

77

Skladem

Honiton H1924Honiton H1924

Hlavice zástrčná TRX E24, L 38mm, 1/2"

84

Skladem

Honiton HB4T30LLHoniton HB4T30LL

Hlavice zástrčná torx 1/2" T30, 140mm

86

Skladem

Honiton HB4T40LLHoniton HB4T40LL

Hlavice zástrčná torx 1/2" T40, 140mm

86

Skladem

Honiton HB4T45LLHoniton HB4T45LL

Hlavice zástrčná torx 1/2" T45, 140mm

86

Skladem